Wurftag: 20.08.2013
3 Rüden, 0 Hündinnen

Setzuan Divinita Lunare
Kurochi go Suou Musashi Kensha